از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی سعید مرتضوی دوشنبه محاکمه می‌شود

به گزارش مهر، قرار است فردا سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده مرتبط با اتهاماتش در شرکت تامین اجتماعی محاکمه شود.

سعید مرتضوی دوشنبه محاکمه می‌شود

سعید مرتضوی دوشنبه محاکمه می شود

عبارات مهم : پرونده

سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده تامین اجتماعی فردا محاکمه می شود.

به گزارش مهر، قرار است فردا سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده مرتبط با اتهاماتش در شرکت تامین اجتماعی محاکمه شود.

دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی و شکایت پالیزدار، فردا در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار می شود.

سعید مرتضوی دوشنبه محاکمه می‌شود

مجتبی نظری، وکیل شرکت تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: بخش دوم پرونده که در رابطه با وجوه پرداختی از سوی مرتضوی به بعضی افراد و مراکز بود، به کارشناسی ارجاع داده شده است بود که دادگاه جهت همین بخش تعیین وقت شده است است.

وکیل شرکت تامین اجتماعی با انتقاد از نظر کارشناسی در این پرونده گفت: زیاد پرسشها بر خلاف قانون اظهار نظر شده است هست. به جای اظهار نظر کارشناسی، اظهار نظر قضایی در بخش کارشناسی شده است هست. به عنوان مثال در بخشهایی که مرتضوی پولی را بر خلاف مقررات به پاویون فرودگاه ها از جمله فرودگاه شهر خودش داده است و از نظر قانون اختلاس هست، اختلاس محسوب نکرده است.

به گزارش مهر، قرار است فردا سعید مرتضوی در رابطه با بخش دوم پرونده مرتبط با اتهاماتش در شرکت تامین اجتماعی محاکمه شود.

سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی کشکولی، به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی، تحصیل مال نامشروع، به شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ ۴۶ میلیون تومان حقوق دریافتی ایام سرپرستی محکوم شده است بود.

این حکم با اعتراض مرتضوی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شد که دادگاه تجدیدنظر، مرتضوی را از عناوین اتهامی یاد شده، تبرئه کرد.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs