از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرایط معافیت از سربازی مددجویان کمیته امداد

مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان شرایط معافیت از سربازی افراد تحت پوشش این نهاد گفت: فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار که تحت حما

شرایط معافیت از سربازی مددجویان کمیته امداد

شرایط معافیت از سربازی مددجویان کمیته امداد

عبارات مهم : معافیت

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان شرایط معافیت از سربازی افراد تحت پوشش این نهاد گفت: فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و فرزندان خانواده هایی که سرپرست آن از کار افتاده است و سه خواهر دارند نیز از سربازی معاف خواهند شد.

مجید زارع فرد درگفت وگو با ایسنا، در ادامه با بیان اینکه 9271 نفر در سال 96 از این تسهیلات استفاده کرده انداظهار کرد: تا کنون 374 مورد نیز با استفاده از خدمات معافیت مربوط به از کارافتادگی سرپرست خانوار به همراه سه خواهر، از خدمت سربازی معاف شده است اند. همچنین 2470 مورد نیز از معافیت مربوط به زنان سرپرست خانوار بهره مند شدند.

شرایط معافیت از سربازی مددجویان کمیته امداد

زارع فرد در ادامه با اشاره به خدمات کم کردن تعرفه صدور کارت معافیت نیز جهت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: تا کنون جهت 1165 نفر از افراد مشمول سربازی تحت پوشش کمیته امداد هزینه این خدمات کم کردن یافته است.

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به خدمات این کمیته به سربازانی که مشمول معافیت نمی شوند ولی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند تصریح کرد: بر اساس توافق و مکاتباتی که با شرکت نظام وظیفه انجام شده است هست، با توجه به اینکه این افراد نان آور خانواده محسوب می شوند مقرر شده است تا محل خدمت آنان نزدیک محل سکونت ارزش باشد. به این ترتیب در امسال 5261 نفر نیز از این خدمات بهره مند شده است اند.

مدیرکل حمایت‌های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان شرایط معافیت از سربازی افراد تحت پوشش این نهاد گفت: فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار که تحت حما

واژه های کلیدی: معافیت | سربازی | امام خمینی | کمیته امداد | شرایط معافیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs