از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی روزهای ترسناک بازار نفت

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می رسد که تاثیرات توافق کم کردن تولید نفت اوپک در بازار کاملا از بین رفت.

روزهای ترسناک بازار نفت

روزهای ترسناک بازار نفت

عبارات مهم : بازار

قیمت نفت در سه هفته اخیر ۱۵ درصد کم کردن پیدا کرد.

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می رسد که تاثیرات توافق کم کردن تولید نفت اوپک در بازار کاملا از بین رفت.

روزهای ترسناک بازار نفت

ترس و دلهره ای که جهت کم کردن مجدد قیمت نفت در بازار حاکم شده، باعث شده است است تاقیمت نفت خام روز گذشته به ۴۵.۵۴دلار کم کردن یابد. این قیمت کمترین میزان نسبت به توافق ۲۹ نوامبر اعضای اوپک است.

توافق کم کردن تولید نفت در بازار که بعد از سال ۲۰۰۸ جهت نخستین بار اتفاق افتاد، توانست قیمت نفت را زیاد کردن دهد و حتی به بشکه ای ۶۰ دلار نیر برساند.

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می رسد که تاثیرات توافق کم کردن تولید نفت اوپک در بازار کاملا از بین رفت.

با این حال زیاد کردن قیمت نفت موجب شد تا تولید شیل نفت آمریکا زیاد کردن پیدا کند و به دنبال آن تقاضا جهت بنزین آمریکا نیز در بازار زیاد کردن یابد. چنین عواملی موجب شد تا قیمت نفت آمریکا در بازار نیز روندی صعودی داشته باشد.

بهای نفت در روز پنج شنبه ۵ درصد کم کردن پیدا کرد. کارشناسان بر این باورند که این روز ها، روزهای ترسناکی جهت سرمایه گذاران نفتی هست. خیلی از فعالان اقتصادی جهت چنین روزهایی آمادگی نداشتند که امریکا با این سرعت و شیب تندی که در حال حاضر دارد به بازار نفت بازگردد.

تمامی این اتفاق ها دوباره فشارهای مضاعفی را به اعضای اوپک جهت ادامه کم کردن تولید خود ایجاد کرده است و به نظر می رسد که اعضای اوپک باید جهت تعادل در بازار تا ۲۰۱۸ به توافق خود پایبد باشند.

روزهای ترسناک بازار نفت

واژه های کلیدی: بازار | توافق | ترسناک | آمریکا | ترسناک | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs