از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی واقعیت هواپیماهای مرجوعی چیست؟

پس از برجام و انجام توافقات بین کشور عزیزمان ایران و مقامات بوئینگ و ایرباس، تعدادی هواپیمای تازه و مناسب جهت خطوط هواپیمایی کشورمان خریداری شد. این اقدام باعث

واقعیت هواپیماهای مرجوعی چیست؟

واقعیت هواپیماهای مرجوعی چیست؟

عبارات مهم : ایران

پس از برجام و انجام توافقات بین کشور عزیزمان ایران و مقامات بوئینگ و ایرباس، تعدادی هواپیمای تازه و مناسب جهت خطوط هواپیمایی کشورمان خریداری شد. این اقدام باعث شد تا خطوط هواپیمایی کشور عزیزمان ایران بعد از چند دهه امنیت و کیفیت بیشتری پیدا کند.

به گزارش ایلنا؛ ولی در همین حال بعضی اعلام کردند که هواپیماهای وارد شده است به کشور مرجوعی است!

واقعیت هواپیماهای مرجوعی چیست؟

در دنیای تجارت بعضی از شرکت ها (خطوط هواپمایی) با سازندگان هواپیما مثل بوئینگ و ایرباس قراردهایی به منظور خرید فروندهایی تازه هواپیما می کنند و از وقت عقد قرار داد تا 4 سال باید منتظر ساخت کامل و تحویل مدل هواپیماهای مورد نظر خود باشند ولی ممکن است این شرکت ها بعد از چندی از عقد قرارداد به دلایل مالی و … این قرارد داد را لغو کنند.

بعد از لغو قرار داد بین خطوط هواپیمایی و شرکت های تولید کننده هواپیما، خطور هوایی باید به تولید کنندگان هواپیما مبلغی را به عنوان خسارت بپردازند. شرکت های سازنده هواپیما دیگر هواپیمای نیمه ساخته را از هم باز نمی کنند و این هواپیما را به صورت کامل تولید و آزمون می کنند و منتظر می شوند تا شرکت دیگری این هواپیما را از آنها خریداری کند.

پس از برجام و انجام توافقات بین کشور عزیزمان ایران و مقامات بوئینگ و ایرباس، تعدادی هواپیمای تازه و مناسب جهت خطوط هواپیمایی کشورمان خریداری شد. این اقدام باعث

در واقع هواپیماهای خریداری شده است از سوی کشور عزیزمان ایران قبلا به وسیله شرکت های دیگری در مناطق متفاوت دنیا به شرکت هایی تولید کننده هواپیما سفارش داده شدند و کشور عزیزمان ایران نیز توانست بعضی از این هواپیماها را خریداری کند آیا که آنها در خط تولید آماده ارسال بودند و در نهایت ورود هواپیماهای تازه یا به اصطلاح بعضی از افراد “هواپیمای مرجوعی”بسیار مثبت است آیا که باعث شد تا خطوط هواپیمایی کشور عزیزمان ایران با هواپیمای جدید، سریع تر ایمن و نوسازی شود.

واژه های کلیدی: ایران | هواپیما | هواپیما | ورود هواپیما | هواپیماهای خریداری شده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs