از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

تنش میان کره شمالی و آمریکا با شروع رزمایش بزرگ نظامی یکسان میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اوج گرفته هست. کره شمالی هشدار داده است که چنانچه آمریکا به رغم

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

عبارات مهم : اخبار

تنش میان کره شمالی و آمریکا با شروع رزمایش بزرگ نظامی یکسان میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اوج گرفته هست. کره شمالی هشدار داده است که چنانچه آمریکا به رغم هشدارهای مکرر پیونگ یانگ، کره شمالی را با مساله هسته ای ترساندن کند، موجب نابودی سریعتر خود خواهد شد.

از سوی دیگر در کره شمالی پوسترهایی جهت جنگ با آمریکا منتشر می شود. ستاد تبلیغات جنگ ارتش کره شمالی از مردم خواسته به منظور تقویت این کشور در برابر امپریالیسم آمریکا دست به طراحی پوستر بزنند. در پوسترهای کره شمالی حملات موشکی و اتمی به آمریکا دیده می شود و از این کشور به عنوان دشمن قسم خورده نام برده شده است است.

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

یک پوستر که مردی از کره شمالی با مشت نظامی آمریکایی را سرنگون کرده هست. در این پوستر نوشته شده است آمریکایی ها را بیرون کنید و کشور خود را متحد کنید.

تنش میان کره شمالی و آمریکا با شروع رزمایش بزرگ نظامی یکسان میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اوج گرفته هست. کره شمالی هشدار داده است که چنانچه آمریکا به رغم

پوستری که در آن یک زن اهل کره شمالی پرچم آمریکا را پاره کرده است.

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

پوستری که در آن سربازان ارتش کره شمالی با قنداق تفنگ در حال زدن نظامی آمریکایی هستند.

تنش میان کره شمالی و آمریکا با شروع رزمایش بزرگ نظامی یکسان میان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اوج گرفته هست. کره شمالی هشدار داده است که چنانچه آمریکا به رغم

در این پوستر نوشته شده است ما حمله اتمی آمریکا را با اتحاد له می کنیم.

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

اخبار بین الملل -انتخاب

واژه های کلیدی: اخبار | پوستر | آمریکا | آمریکایی | کره شمالی | طراحی پوستر | اخبار بین الملل

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

تصویرهای | پوسترهای جنگ با آمریکا در کره شمالی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs