از نو فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری

از نو: فرانسه پیروزی انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

بامداد امروز جمعه مدیر گروه دوستی پارلمانی انگلیس- ایران، مدیر مجلس زنگبار، معاون مجلس اکثریت سیرالئون، مدیر گروه دوستی پارلمانی پرتغال- ایران، هیات پارلمانی م

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به تهران

عبارات مهم : ایران

بامداد امروز جمعه مدیر گروه دوستی پارلمانی انگلیس- ایران، مدیر مجلس زنگبار، معاون مجلس اکثریت سیرالئون، مدیر گروه دوستی پارلمانی پرتغال- ایران، هیات پارلمانی مالی، مدیر مجلس مالزی، معاون دبیرکل حزب الله لبنان، دبیرکل جنبش جهاد اسلامى، معاون مدیر جمهوری ایرلند، معاون مجلس مجارستان، نماینده خاص مدیر جمهور سورینام و مدیر جمهور زیمبابوه جهت شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران شدند.

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

استقبال رسمی از مدیر گروه دوستی پارلمانی انگلیس- کشور عزیزمان ایران

استقبال رسمی از مدیر مجلس زنگبار و مدیر جمهور سابق کومور در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

بامداد امروز جمعه مدیر گروه دوستی پارلمانی انگلیس- ایران، مدیر مجلس زنگبار، معاون مجلس اکثریت سیرالئون، مدیر گروه دوستی پارلمانی پرتغال- ایران، هیات پارلمانی م

استقبال رسمی از معاون اکثریت مجلس سیرالئون در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استقبال رسمی از مدیر گروه دوستی پارلمانی پرتغال- کشور عزیزمان ایران در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

استقبال رسمی از هیات پارلمانی مالی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

بامداد امروز جمعه مدیر گروه دوستی پارلمانی انگلیس- ایران، مدیر مجلس زنگبار، معاون مجلس اکثریت سیرالئون، مدیر گروه دوستی پارلمانی پرتغال- ایران، هیات پارلمانی م

استقبال رسمی از تان سری مولیا مدیر مجلس مالزی در فرودگاه امام خمینی(ره)

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

استقبال رسمی از شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان و رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامى در در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

استقبال رسمی از زن کلیرپاور مشاور مدیر جمهور و آقاى کونراورایلى معاون دبیرکل مدیر جمهور ایرلند در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از وزیر کشور اکوادور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از اشتون یاکوب معاون مجلس مجارستان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از انور لال محمد نماینده خاص مدیر جمهور سورینام در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال از رابرت موگابه مدیر جمهور زیمبابوه در فرودگاه مهرآباد

عکس ها: منزل ملت و ایرنا

واژه های کلیدی: ایران | استقبال | فرودگاه | امام خمینی | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

تصویرهای | ورود مهمانان خارجی مراسم تحلیف به پایتخت کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs